8 Mart Dünya Kadınlar Günü
Emektar Türk Anası
Yayınlar

 

KadIn HaklarI GÜnÜnde Neredeyİz?

 

    5 Aralık 2009 Türk Kadınlarına Milletvekili Genel Seçimlerinde Seçme ve Seçilme hakkını tanıyan Anayasa değişikliğinin 75.yıldönümü . Aynı zamanda da KADIN HAKLARI GÜNÜ…Bu anlamlı günümüzü bir Türk Kadını olarak gururla, sevinçle ve minnetle kutlarım.

Tümü İçin Tıklayın


Anne - Çocuk İlİŞkİsİnde KadInlarIn YaŞadIĞI İletİŞİm SorunlarI ve ÇÖzÜm Örneklerİ

 

    Bütün anneler; özgüven sahibi, sorunlarını çözebilen, tüm canlılara saygı duyan, adil, kendiyle ve hayatla barışık, sorumluluk sahibi, üretken çocuklar yetiştirmeyi arzulamaktadır. Ancak bu arzuya tesadüfen değil; anne babaların belirli davranışları ile ulaşılmak mümkün olmaktadır.

Tümü İçin Tıklayın


Kafkas Ünİversİtesİ EĞİtİm FakÜltesi ÖĞretİm ElemanlarInIn ve ÖĞrencİlerİnİn Cİnsİyet FarkIndalIĞIna KarŞI TutumlarININ DeĞerlendİrİlmesİ

 

    Bilindiği gibi, Anayasamızın 10. Maddesinde “herkes dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetmeksizin kanun önünde eşittir.ittir.ittir. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkelerine uygun olarak hareket etmek zorundadır” denilmektedir.

Tümü İçin Tıklayın


Her Kesİmden KadIna EĞİtİm SaĞlIk, Kanun ve İŞ HayatInda Uygun GÖrÜlen Roller

 

    Uzun yıllardır Anadolu`da, hatta aydın kesimde bile kadın ile ilgili kullanılan  “sopa ve sıpa” içeren deyimin halen kullanılmakta olması, günümüzde kadınlara bakış açısını net bir şekilde ortaya koymaktadır. Son yıllarda, genellikle bu deyimin ilk kısmı vurgulanmakta ve kadınlara yönelik programlarda bu konu işlenmektedir.

Tümü İçin Tıklayın


Kars Ardahan ve IĞdIr'da Toplumsal Cİnsİyet AyrImcIlIĞI ve SaĞLIK

 

    Cinsiyet ayrımı toplumların farklı yorumlara tabi tuttukları doğal bir veridir. Her yerde cinsiyet ayrımı vardır. Ancak, çoğu zaman bu ayrım bir hiyerarşiye yol açar.

Tümü İçin Tıklayın