8 Mart Dünya Kadınlar Günü
Emektar Türk Anası
Genel Bilgiler

 

Ksaum HakkInda Genel Bİlgİ

 

KSAUM Nedir?

(KSAUM) Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Kafkas Üniversitesi bünyesinde kurulmuş, çeşitli disiplinleri kapsayan bir merkezdir.

Ne Zaman Kurulmuştur?

KSAUM’ın kuruluşu 23.10.2007 tarihinde Yükseköğretim  Kurulu Başkanlığının 28210 ilgili sayısı ile kurulmuştur.

KuruluŞ amaÇlarI ŞÖyle sIralanabİlİr:

  • Kadınların ekonomik, toplumsal, kültürel ve siyasal yaşamda hak ettiği yeri bulması ve Birleşmiş Milletler Yeni Bin Yılın Kalkınma Hedefleri arasında da yer alan cinsiyet eşitliğinin sağlanmasının, devletlerin yanı sıra uluslararası örgütlerin ve bireylerin de çabasıyla olacağı savını desteklemek,

  • Kadın sorunlarına karşı kamuoyunda ve Üniversitemizde duyarlılık geliştirmek amacıyla Üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dallarının işbirliği ile yurt içinde ve yurt dışında kadın sorunlarıyla ilgili her alanda araştırmalar yapmak ve eğitime yönelik faaliyetler yürütmek,

  • Öncelikle Kars, Ardahan, Iğdır ve Artvin illerindeki kadın sorunlarıyla ilgili her konuda araştırma, inceleme yapmak; konuyla ilgili yapılmakta olan çalışmalara katılım sağlamak ve yapılan çalışmaları desteklemek,

  • Atatürk ilke ve devrimleri ile kazanılmış hakları ve kadınların çağdaş toplum bireyi olmasını temel alarak, kadın sorunları konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyum ve benzeri faaliyetler düzenlemek,

  • Kadın sorunlarıyla ilgili ders ve seminerler verilmesini sağlamak; öğrencilerin bu konulara yönelmesi amacıyla özendirici eğitsel çalışmalarda bulunmak ve konuyla ilgili çalışmalarda bulunanlara destek vermek,

  • Kadın sorunları konusunda gelişme sağlamak, amaçlar doğrultusunda yayınlar yapmak, var olan yayınların izlenebilmesi amacıyla kitaplık ve arşiv oluşturmak,

  • Kadın sorunları konusunda çalışmalar yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim ağı oluşturmak,

  • Kadın sorunlarıyla ilgili tüm kurum ve kuruluşların çalışmalarına katkıda bulunmak, ihtiyaç ve talepler doğrultusunda incelemeler ve araştırmalar yapmak, konuyla ilgili projeler hazırlamak, danışmanlık hizmeti vermek, veri toplamak, kadın sorunları konusunda kamuoyu oluşmasına yardımcı olmaktır,

  • Kars ve çevre illerdeki gelenek ve göreneklerin kadına yüklediği sorun ve sorumlulukları irdeleyerek bilimsel çerçeveler içerisinde ortaya koymak.