8 Mart Dünya Kadınlar Günü
Emektar Türk Anası
Etkinlikler

KadIn SorunlarI AraŞtIrma Merkezİ Yönetİmİne Yenİ Atamalar YapIldI

Kafkas Üniversitesi, Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğüne; Kars Sağlık Yüksekokulu Öğretim Elemanlarından Öğr. Gör. Nerimen GEY, Müdür Yardımcılıklarına ise Kars Sağlık Yüksekokulu Öğretim Elemanlarından Öğr. Gör. Nejla BİÇER ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanlarından Öğr. Gör. Nihal AKTAŞ atanmıştır.